داغ ترین ها:

اخبار

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

آواز ایرانی در پردیس تئاتر تهران طنین انداز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
در روز نخست دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ مسابقات بخش آواز ایرانی با حضور ۱۲ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

شب شعر و ترانه دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ برگزار شد؛ صابر قدیمی: برگزاری کارگاه های شعر به ارتقای کیفی آثار کمک می کند

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
صابر قدیمی عضو هیات داوران بخش ادبی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ در شب شعر و ترانه این رویداد از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ادبی در سراسر کشور برای دانشجویان بعد از جشنواره خبر داد.

بهزاد رواقی: حضور هنرمندان به استمرار سیمرغ کمک می کند/ جشنواره سازها و صداها

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
بهزاد رواقی عضو هیات داوران موسیقی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ با حضور در جلسه اجرای گروه نوازی بیان کرد: حضور هنرمندان در جشنواره سیمرغ کمک به برگزاری و استمرار یک فعالیت هنری ارزشمند است.

کارگاه های تجسمی جشنواره بین المللی سیمرغ آغاز شد

۲۵ آبان، ۱۳۹۸
دو کارگاه پوستر و اینفوگرافیک و پی نما و کاریکاتور با حضور هنرجویان و دانشجویان رشته های علوم پزشکی در اولین روز از دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ در محل نمایشگاه هنرهای تجسمی این جشنواره در پردیس تئاتر تهران برگزار می شود.