داغ ترین ها:

ستاد برگزاری

با تشکر از
دکتر فرحناز ترکستانی
معاون محترم دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر محمود شبستری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر ناصر سرگلزایی
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمدرضا احمدپور
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و سایر همکاران محترم دبیرخانه دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

فهرست اسامی دبیران دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رضا اسماعیلی دبیر جشنواره و دبیر کمیته علمی
سید روح الله هاشمی دبیر طرح و برنامه
دکتر رحیم قربانی دبیر معارف اسلامی
زهره پاک خو دبیر فوق برنامه
لیلا قنبری دبیر هنری
بیژن مظاهری دبیر نشریات
دکتر فریبا قربانیان دبیر پژوهش

 

ستاد اجرایی دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
علی مناباجی
امیر احسان اسماعیل زاده
یحیی معصومیان
حسین تقی زاده
علیرضا کبودی
محمدرضا عباسی
علیرضا جاودانی
دکتر غلامرضا غیور
جواد خاکسار
حامد نیتی
حامد عطاریانی
محمد مقضی
مهدی غلامی
مریم جعفریان
لیلا حاجی زاده
محمدمهدی ناصری
هادی خارند
مرتضی پور حسینی
مهرداد شعاع کاظمی
عیسی قصبه
فرهاد فرهادی
دکتر علی خوش گفتار
دکتر مصطفی احمدزاده

اخبار برگزیده

پر بازدید ترین