جشنواره فرهنگی راهی برای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است جشنواره فرهنگی راهی برای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است نایب ‌رئیس کمیسیون بهداشت‌ و درمان معتقد است برگزاری جشنواره‌ها یکی از راههای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است. یکشنبه دوازدهم دی ۹۵ مردم از نصیحت خسته‌اند، باید غیرمستقیم آموزش داد مردم از نصیحت خسته‌اند، باید غیرمستقیم آموزش داد کارگردان فیلم «چهره» تاکید کرد آموزش به شیوه غیرمستقیم و از طریق ابزار هنری رواج فرهنگ سلامت را تسریع می‌کند. شنبه یازدهم دی ۹۵ برگ زرینى دیگر براى جشنواره فرهنگى برگ زرینى دیگر براى جشنواره فرهنگى در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت انتخاب هیات داوران با حساسیت و وسواس صورت می‌گیرد. جمعه دهم دی ۹۵ هنر تنها راه نهادینه‌کردن فرهنگ صحیح سلامت است هنر تنها راه نهادینه‌کردن فرهنگ صحیح سلامت است دانشجوی ‌برتر دانشگاه علوم ‌پزشکی تهران رسانه را بهترین محل برای ارائه آثار هنری با موضوع سلامت می‌داند. چهارشنبه هشتم دی ۹۵ می‌توان با موضوع سلامت و بهداشت آثاری متنوع تولید کرد می‌توان با موضوع سلامت و بهداشت آثاری متنوع تولید کرد کارگردان مجموعه «روزگار قریب» تاکید کرد موضوع سلامت و بهداشت می‌تواند دستمایه تولید آثار تصویری متعدد و متنوع باشد. سه شنبه هفتم دی ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب