جشنواره فرهنگی به پردیس تئاتر تهران می‌رود جشنواره فرهنگی به پردیس تئاتر تهران می‌رود دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی وزیر بهداشت از برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی در پردیس تئاتر تهران خبر داد. شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ جشنواره فرهنگی باورهای اسلامی و ایرانی را برای جوانان ترویج کند جشنواره فرهنگی باورهای اسلامی و ایرانی را برای جوانان ترویج کند نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت می‌تواند محلی برای تعمیق باورهای اسلامی در نسل جوان باشد. شنبه شانزدهم بهمن ۹۵ بیش از 19 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره «فرهنگی» رسید/ بازار داغ رقابت بیش از 19 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره «فرهنگی» رسید/ بازار داغ رقابت بیش از 19 هزار اثر در قالب‌های مختلف برای حضور در جشنواره «فرهنگی» وزارت بهداشت به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است. سه شنبه دوازدهم بهمن ۹۵  جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت به آموزش کودکان توجه کند جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت به آموزش کودکان توجه کند محمد اسماعیل سعیدی آموزش فرهنگ سلامت به کودکان را یکی از دستاوردهای جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت می‌داند. دوشنبه یازدهم بهمن ۹۵ جشنواره فرهنگی در مسیر تخصصی شدن گام برمی‌دارد جشنواره فرهنگی در مسیر تخصصی شدن گام برمی‌دارد یک مدرس و کارگردان تئاتر معتقد است روند تخصصی شدن جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت باید ادامه یابد. شنبه نهم بهمن ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب