اعلام اسامی افراد برگزیده در رشته آواز ایرانی پس از داوری اولیه اعلام اسامی افراد برگزیده در رشته آواز ایرانی پس از داوری اولیه هیات انتخاب بخش موسیقی اسامی افراد برگزیده بخش آواز ایرانی را اعلام کرد. سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۵ برگزیدگان داوری اولیه در بخش خوانندگی پاپ معرفی شدند برگزیدگان داوری اولیه در بخش خوانندگی پاپ معرفی شدند هیات انتخاب بخش موسیقی برگزیدگان داوری اولیه در بخش خوانندگی پاپ را معرفی کرد. سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۵ اعلام اسامی گروه‌های راه یافته به مرحله نهایی بخش موسیقی اعلام اسامی گروه‌های راه یافته به مرحله نهایی بخش موسیقی هیات انتخاب بخش موسیقی اسامی گروه‌های راه یافته به مرحله نهایی رقابت را اعلام کرد. سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۵ معرفی آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد معرفی آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوع آزاد اعلام شد. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ معرفی آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با موضوع سلامت معرفی آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با موضوع سلامت آثار راه یافته تئاتر صحنه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با موضوع سلامت معرفی شدند. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب