استعدادهای درخشانی در جشنواره فرهنگی دیدم استعدادهای درخشانی در جشنواره فرهنگی دیدم بهرام شاه‌محمدلو می‌گوید: جشنواره فرهنگی کمک می‌کند نقاط خاکستری رابطه پزشکان با مردم و مردم با پزشکان روشن‌تر شود. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ جشنواره فرهنگی به پایان راه نزدیک شد جشنواره فرهنگی به پایان راه نزدیک شد داوری‌های مرحله نهایی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت امروز به پایان می‌رسد. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ آشنایی با جشنواره فرهنگی باعث شد به سمت نقاشی بازگردم آشنایی با جشنواره فرهنگی باعث شد به سمت نقاشی بازگردم یکی از شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی معتقد است این رویداد دوباره او را به دنیای هنر پیوند داده است. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ وقتی یک بیماری روانی سوژه نمایش می‌شود وقتی یک بیماری روانی سوژه نمایش می‌شود کارگردان نمایش «من همان روز، همان ساعت» معتقد است تمرین تئاتر در نوع برخورد پزشک با بیمار کمک کننده است. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶   نمره خوب صفوی‌زاده به اجراهای جشنواره فرهنگی نمره خوب صفوی‌زاده به اجراهای جشنواره فرهنگی مجری برنامه «به خانه برمی گردیم» از دیدن اجراهایی امیدوارکننده در جشنواره فرهنگی ابراز رضایت کرد. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب