وقتی یک بیماری روانی سوژه نمایش می‌شود وقتی یک بیماری روانی سوژه نمایش می‌شود کارگردان نمایش «من همان روز، همان ساعت» معتقد است تمرین تئاتر در نوع برخورد پزشک با بیمار کمک کننده است. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶   نمره خوب صفوی‌زاده به اجراهای جشنواره فرهنگی نمره خوب صفوی‌زاده به اجراهای جشنواره فرهنگی مجری برنامه «به خانه برمی گردیم» از دیدن اجراهایی امیدوارکننده در جشنواره فرهنگی ابراز رضایت کرد. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ سوال کیانیان درباره پرونده کیارستمی/ برای رضایت دیگران کاری نکردم سوال کیانیان درباره پرونده کیارستمی/ برای رضایت دیگران کاری نکردم رضا کیانیان در مراسم تقدیر خود در اختتامیه دوم جشنواره فرهنگی، از عباس کیارستمی یاد کرد. سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ پایان بخش اول دومین اختتامیه جشنواره فرهنگی پایان بخش اول دومین اختتامیه جشنواره فرهنگی بخش اول دومین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت به پایان رسید. دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶ تهران حلقه اتصال دانشجویان سراسر کشور/ حرف‌های سازنده تیزر جشنواره تهران حلقه اتصال دانشجویان سراسر کشور/ حرف‌های سازنده تیزر جشنواره تهران حلقه اتصال دانشجویان سراسر کشور در تیزر هشتمین جشنواره فرهنگی است. دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب