هنر مهمترین ابزار برای ارتقاء سلامت جامعه است هنر مهمترین ابزار برای ارتقاء سلامت جامعه است مصطفی اسدالهی متخصص مغز و اعصاب تاکید کرد رواج مصرف مواد مخدر صنعتی نشان دهنده رواج بیماری‌های روحی است. سه شنبه چهاردهم دی ۹۵ سلامت جامعه نیازمند پزشکان هنرمند است سلامت جامعه نیازمند پزشکان هنرمند است یک دانشجوی برتر پزشکی معتقد است برگزاری جشنواره فرهنگی انتقال پیام‌های بهداشتی به جامعه را تسهیل می‌کند. دوشنبه سیزدهم دی ۹۵ جشنواره فرهنگی راهی برای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است جشنواره فرهنگی راهی برای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است نایب ‌رئیس کمیسیون بهداشت‌ و درمان معتقد است برگزاری جشنواره‌ها یکی از راههای ارائه الگوی مناسب بهداشت و سلامت است. یکشنبه دوازدهم دی ۹۵ مردم از نصیحت خسته‌اند، باید غیرمستقیم آموزش داد مردم از نصیحت خسته‌اند، باید غیرمستقیم آموزش داد کارگردان فیلم «چهره» تاکید کرد آموزش به شیوه غیرمستقیم و از طریق ابزار هنری رواج فرهنگ سلامت را تسریع می‌کند. شنبه یازدهم دی ۹۵ برگ زرینى دیگر براى جشنواره فرهنگى برگ زرینى دیگر براى جشنواره فرهنگى در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت انتخاب هیات داوران با حساسیت و وسواس صورت می‌گیرد. جمعه دهم دی ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب