اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه‌نویسی دانشجویان سراسر کشور با موضوع سلامت اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه‌نویسی دانشجویان سراسر کشور با موضوع سلامت اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی مسابقه نمایشنامه نویسی دانشجویان سراسر کشور با موضوع سلامت اعلام شد. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ معرفی آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه نویسی کارکنان، اعضاى هیات علمى و جامعه پزشکى معرفی آثار راه یافته به مرحله نهایى نمایشنامه نویسی کارکنان، اعضاى هیات علمى و جامعه پزشکى آثار راه یافته به مرحله نهایی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی کارکنان، اعضای هیات علمی و جامعه پزشکی مشخص شدند. دوشنبه بیست و سوم اسفند ۹۵ معرفی هیات انتخاب تئاتر جشنواره فرهنگی معرفی هیات انتخاب تئاتر جشنواره فرهنگی با پایان کار هیات انتخاب هشتمین جشنواره فرهنگی در بخش تئاتر، اعضای این هیات معرفی شدند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ همه آنچه می‌خواهید از جشنواره فرهنگی بدانید/ توضیحات دکتر فراهانی همه آنچه می‌خواهید از جشنواره فرهنگی بدانید/ توضیحات دکتر فراهانی از تغییرهای مهم و منحصر به فرد جشنواره هشتم، امکان شرکت دانشجویان دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره فرهنگی است، با محدود شدن و البته تخصصی‌تر شدن حوزه‌ها، این دوره بر پنج بخش فیلم، تئاتر، هنرهای تجسمی، ادبی و موسیقی متمرکز شده است. شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵ عسگرپور و کیانیان در شورای تخصصی فیلم جشنواره فرهنگی عسگرپور و کیانیان در شورای تخصصی فیلم جشنواره فرهنگی محمدمهدی عسگرپور و رضا کیانیان با حضور در شورای تخصصی فیلم هشتمین جشنواره فرهنگی با این رویداد همراه شدند. شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب