مدرس کارگاه تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ: تخیل اصل اساسی بازیگری تئاتر است مدرس کارگاه تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ: تخیل اصل اساسی بازیگری تئاتر است مسعود شاکرمی بازیگر و مدرس کارگاه تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معتقد است که تخیل، ابزار اساسی بازیگری در تئاتر است زیرا تخیل به ذهن وابسته است و ذهن مهم ترین عنصر بدن است. دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۷ مدرس کارگاه عکاسی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ: علم پزشکی می تواند ازعکاسی بهترین بهره را ببرد مدرس کارگاه عکاسی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ: علم پزشکی می تواند ازعکاسی بهترین بهره را ببرد مدرس کارگاه عکاسی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ گفت: عکاسی امروزه در همه بخش های زندگی و در مشاغل مختلف رسوخ کرده است و علم پزشکی می تواند ازعکاسی بهترین بهره را ببرد. دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۷ مدرس کارگاه داستان نویسی جشنواره بین المللی سیمرغ: نظام آموزشی مدرس زبان نوشتاری است مدرس کارگاه داستان نویسی جشنواره بین المللی سیمرغ: نظام آموزشی مدرس زبان نوشتاری است محمدجواد جزينی در کارگاه داستان نویسی نهمین جشنواره سیمرغ معتقد است ابزار کار یک نویسنده زبان است و اگر کسی می تواند حرف بزند، باید مهارت نوشتن هم داشته باشد و مدرس زبان نوشتاری، نظام آموزشی است. دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۷ ارزیابی شرکت کنندگان بخش تجسمی از نمایشگاه «پر پرواز سلامت» ارزیابی شرکت کنندگان بخش تجسمی از نمایشگاه «پر پرواز سلامت» هنرمندان و دانشجویان شرکت کننده در بخش هنرهای تجسمی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ از ویژگی های نمایشگاه «پر پرواز سلامت» می گویند. دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۷ ویژه برنامه جشنواره بین المللی سیمرغ از شبکه چها رسیما ویژه برنامه جشنواره بین المللی سیمرغ از شبکه چها رسیما ویژه برنامه شبکه چهار سیما 9 روز نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ را پوشش می‌دهد.
دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۷
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز