هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت فراخوان داد هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت فراخوان داد فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت منتشر شد. سه شنبه یازدهم آبان ۹۵ مهلت ارسال متن های نمایشی جهت بازبینی تا 10 آذر مهلت ارسال متن های نمایشی جهت بازبینی تا 10 آذر متقاضیان شرکت در بخش تئاتر دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت در رشته های تئاتر صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه خوانی حداکثر تا 10 آذر ماه جهت بازبینی متن های نمایشی و تأئیدیه اجرا فرصت دارند. یکشنبه دوم آبان ۹۵ تولید آثار با موضوع آزاد تولید آثار با موضوع آزاد ‏‎با اعلام شورای سیاست گذاری جشنواره فرهنگی، در بخش کارکنان، اساتید و اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و جامعه پزشکی کشور، موضوع آزاد اعلام می شود. پنج شنبه بیست و دوم مهر ۹۵ آغاز بزرگترین جشنواره فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور آغاز بزرگترین جشنواره فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با اعلام فراخوان شرکت در این جشنواره کلید خورد. سه شنبه بیستم مهر ۹۵ راه اندازی واحد بررسی فیلمنامه و نمایشنامه راه اندازی واحد بررسی فیلمنامه و نمایشنامه دانشجویان متقاضی در رشته هاى تئاتر صحنه اى، تئاتر خیابانى، نمایشنامه خوانى باید قبل از شروع به تولید اثر، از طریق سایت جشنواره و یا راه های ارتباطی با دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگى، متن های خود را به منظور بررسی، تاییدیه به دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی ارسال نمایند. پنج شنبه پانزدهم مهر ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب