تربیت استعدادها یکی از اولویت‌های جشنواره فرهنگی باشد تربیت استعدادها یکی از اولویت‌های جشنواره فرهنگی باشد استاد کارگاه بازیگری جشنواره فرهنگی توجه به تربیت استعدادها را یکی از اولویت‌های تیم برگزاری این رویداد می‌داند. دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶ پزشکان فقط طبیب جسم نیستند، طبیب جان هم هستند پزشکان فقط طبیب جسم نیستند، طبیب جان هم هستند داور بخش تئاتر خیابانی جشنواره فرهنگی ترکیب علم، معرفت و هنر را باارزش و قابل احترام می‌داند. دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶ نمایشی با موضوع ازدواج/ رضایت از میزبانی معاونت فرهنگی نمایشی با موضوع ازدواج/ رضایت از میزبانی معاونت فرهنگی کارگردان نمایشی با موضوع ازدواج معتقد است هنر، ابزاری جذاب برای ارتقای فرهنگ سالم زیستن است. دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶ نمایشگاهی از آثار عکس در پردیس تئاتر تهران نمایشگاهی از آثار عکس در پردیس تئاتر تهران نمایشگاهی از آثار چهل عکاس انجمن عکاسی میراث فرهنگی، در پردیس تئاتر تهران افتتاح شد. یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۹۶ ترکیب دغدغه‌های پزشکی با رنگ، نور و نشانه ترکیب دغدغه‌های پزشکی با رنگ، نور و نشانه فضای نمایشگاهی پردیس تئاتر تهران مملو از تجربه‌های تازه و جذاب دانشجویان پزشکی است. یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب