دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
طراحی
رشته طراحی / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
زهرا اسدی بیگ زاده / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
زهرا اسدی بیگ زاده / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 زهره فدایی / دانشگاه علوم پزشکی زابل
زهره فدایی / دانشگاه علوم پزشکی زابل
 سید محسن حسینی شحنه / دانشگاه علوم پزشکی یزد
سید محسن حسینی شحنه / دانشگاه علوم پزشکی یزد
 صادق حیدری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
صادق حیدری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 محدثه فیض رهنمون / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محدثه فیض رهنمون / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
 محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمدحسین پارسایی / دانشگاه علوم پزشکی بابل
 محمدحسین شمشیری / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمدحسین شمشیری / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 رتبه سوم / مریم رسولی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه سوم / مریم رسولی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه دوم/ هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه دوم/ هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 رتبه اول / محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه اول / محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز