دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
نگارگری
رشته نگارگری / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رتبه اول / فائزه علی اکبر زاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه اول / فائزه علی اکبر زاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه دوم /نیوشا جان قربان / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه دوم /نیوشا جان قربان / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 رتبه سوم / ندا مهدوی / دانشگاه علوم پزشکی همدان
رتبه سوم / ندا مهدوی / دانشگاه علوم پزشکی همدان
 زهرا یاراحمدی  / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
زهرا یاراحمدی / دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 فائزه علی اکبر زاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فائزه علی اکبر زاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مهدیه سادات احمدزاده / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدیه سادات احمدزاده / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 فائزه علی اکبرزاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فائزه علی اکبرزاده / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز