دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
کاریکاتور
رشته کاریکاتور / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول /  محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه اول / محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 رتبه دوم /  آرزو امینی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه دوم / آرزو امینی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه سوم / فروغ پرهیزکار / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه سوم / فروغ پرهیزکار / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 امیرحسین پروین  / دانشگاه علوم پزشکی جهرم
امیرحسین پروین / دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 حسین دهقانی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حسین دهقانی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 زهرا فاریابی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا فاریابی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 فروغ پرهیزکار  / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فروغ پرهیزکار / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 فروغ پرهیزکار / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فروغ پرهیزکار / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 مریم حرمتی / دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مریم حرمتی / دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 نگین زرگر / دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نگین زرگر / دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نیما نادرپناه / دانشگاه علوم پزشکی همدان
نیما نادرپناه / دانشگاه علوم پزشکی همدان
 هدیه الهامی / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
هدیه الهامی / دانشگاه علوم پزشکی کردستان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز