دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی نستعلیق
رشته خوشنویسی نستعلیق/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / زهرا کاظمی /دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه اول / زهرا کاظمی /دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 رتبه دوم / فاطمه زهرا لیانی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه دوم / فاطمه زهرا لیانی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 رتبه سوم / رویا احمدی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه سوم / رویا احمدی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  رویا احمدی /  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رویا احمدی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  رویا احمدی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رویا احمدی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 رتبه سوم/  مهدی یزدخواستی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه سوم/ مهدی یزدخواستی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ابراهیم عابدی / دانشگاه علوم پزشکی البرز
ابراهیم عابدی / دانشگاه علوم پزشکی البرز
 امیرحسین مشایخی / دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امیرحسین مشایخی / دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 حجت الله علایی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حجت الله علایی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 راهله کریمی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
راهله کریمی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صادق مسعودی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صادق مسعودی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه کیان پور / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فاطمه کیان پور / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 فرهاد  آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرهاد آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 فرهاد  آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرهاد آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 کیوان فرهادی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کیوان فرهادی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 محمدرضا فرهادی / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمدرضا فرهادی / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 معصومه انتظاری  / دانشگاه علوم پزشکی البرز
معصومه انتظاری / دانشگاه علوم پزشکی البرز
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز