دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(1)
(0)
خوشنویسی شکسته نستعلیق
رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق/ موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه اول / فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه دوم / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه دوم / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه سوم / محمدرضا فرهادی /دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه سوم / محمدرضا فرهادی /دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 ابراهیم عابدی /دانشگاه علوم پزشکی البرز
ابراهیم عابدی /دانشگاه علوم پزشکی البرز
 ابراهیم قوچانی خراسانی  /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ابراهیم قوچانی خراسانی /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 حسن محسن زاده / دانشگاه علوم پزشکی ایلام
حسن محسن زاده / دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 شکوفه نوروزی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شکوفه نوروزی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 صادق مسعودی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صادق مسعودی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 عباس داوودی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
عباس داوودی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
 علیرضا پیشگو / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علیرضا پیشگو / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 فاطمه زهرا لیانی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه زهرا لیانی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 فرهاد آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرهاد آقایی / دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 مریم قاسمی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مریم قاسمی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز