دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
مصنوعات چوبی
رشته مصنوعات چوبی / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / مدینه مصطفی نژاد / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه اول / مدینه مصطفی نژاد / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه دوم / فیروزه زارعی کردشولی /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
رتبه دوم / فیروزه زارعی کردشولی /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
 رتبه سوم  / لطیف محمدی /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه سوم / لطیف محمدی /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه سوم / مهدی احمدی داغستانی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه سوم / مهدی احمدی داغستانی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
 احمدرضا زنجیربند /دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
احمدرضا زنجیربند /دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 اکرم اکبری / دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اکرم اکبری / دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 امیرحسین نصر اصفهانی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیرحسین نصر اصفهانی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
فاطمه قهاری / دانشگاه علوم پزشکی فسا
 محدثه فرهمندنژاد / دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محدثه فرهمندنژاد / دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 معصومه ساقی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معصومه ساقی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز