دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
مصنوعات فلزی
رشته مصنوعات فلزی / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / شمس الدین یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
رتبه اول / شمس الدین یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
 رتبه دوم / نفیسه قرآنی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه دوم / نفیسه قرآنی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 رتبه سوم / عاطفه شریفیان /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه سوم / عاطفه شریفیان /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 شمس الدین  یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
شمس الدین یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
 شمس الدین  یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
شمس الدین یوسفی / دانشگاه علوم پزشکی یزد
 صدف انگوتی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صدف انگوتی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 مهدی احمدی داغستانی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
مهدی احمدی داغستانی / دانشگاه علوم پزشکی اراک
 نفیسه قرآنی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نفیسه قرآنی /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز