دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی شکسته نستعلیق
رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه اول / هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه دوم / فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه دوم / فرهاد آقایی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 رتبه سوم /حسن محسن زاده /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه سوم /حسن محسن زاده /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 ابراهیم عابدی/ دانشگاه علوم پزشکی البرز
ابراهیم عابدی/ دانشگاه علوم پزشکی البرز
 ابراهیم غفوری /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم غفوری /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 پژمان حیدری / دانشگاه زنجان
پژمان حیدری / دانشگاه زنجان
 مریم قاسمی/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مریم قاسمی/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 مسعود جان بزرگی / دانشگاه هنر اصفهان
مسعود جان بزرگی / دانشگاه هنر اصفهان
 هوشمند تاجدینی  /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
هوشمند تاجدینی /دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 ابراهیم غفوری / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم غفوری / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز