دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
کاریکاتور
رشته کاریکاتور / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه اول / محمد صبوری / دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 رتبه دوم / وحید مهربانی / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رتبه دوم / وحید مهربانی / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 رتبه سوم / سیدمهدی موسوی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه سوم / سیدمهدی موسوی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 صفورا محمدی / دانشگاه شاهد
صفورا محمدی / دانشگاه شاهد
 زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زینب آقاجانی / دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 محمدسعید واحدی پور  / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدسعید واحدی پور / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز