دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
عکس
رشته عکس / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / میثم محمدی / دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه
رتبه اول / میثم محمدی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 رتبه دوم /مازیار جهانشاهی / دانشگاه  علوم پزشکی مازندران
رتبه دوم /مازیار جهانشاهی / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 رتبه سوم /اسرا مرادی / آزاد واحد سنندج
رتبه سوم /اسرا مرادی / آزاد واحد سنندج
 پریا بلوری نژاد / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پریا بلوری نژاد / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 جعفر محرابی /دانشگاه علوم پزشکی گناباد
جعفر محرابی /دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 سپیده کیوانفر /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سپیده کیوانفر /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 فاطمه اکبری / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه اکبری / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 مریم امانی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم امانی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 نفیسه قانع  / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نفیسه قانع / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 نیلوفر بختیاری / دانشگاه علوم پزشکی همدان
نیلوفر بختیاری / دانشگاه علوم پزشکی همدان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز