دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
پوستر
رشته پوستر / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / داریوش الهیاری /موسسه آموزش عالی نبی اکرم
رتبه اول / داریوش الهیاری /موسسه آموزش عالی نبی اکرم
 رتبه دوم / ریحانه زنده بودی / دانشگاه بوشهر مرکزی
رتبه دوم / ریحانه زنده بودی / دانشگاه بوشهر مرکزی
 رتبه سوم / محمدحسین اکرمی ابرقویی/دانشگاه شهیدان پاکنژاد یزد
رتبه سوم / محمدحسین اکرمی ابرقویی/دانشگاه شهیدان پاکنژاد یزد
 داریوش الهیاری /موسسه آموزش عالی نبی اکرم
داریوش الهیاری /موسسه آموزش عالی نبی اکرم
 سیدمحمد موسوی زارع / دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
سیدمحمد موسوی زارع / دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 صباح فتاحی طبا / دانشگاه شاهد
صباح فتاحی طبا / دانشگاه شاهد
 عاطفه معصومی / دانشگاه تربیت مدرس
عاطفه معصومی / دانشگاه تربیت مدرس
 محمد حسین زاده قالوندی / دانشگاه  خوارزمی
محمد حسین زاده قالوندی / دانشگاه خوارزمی
 محمد زارع  / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد زارع / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز