دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
نقاشی و تصویرسازی
رشته نقاشی و تصویرسازی / موضوع سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 رتبه اول / صادق حیدری /دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رتبه اول / صادق حیدری /دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 رتبه دوم /  سارا پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه دوم / سارا پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 رتبه سوم / مهسا نیک نفس /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه سوم / مهسا نیک نفس /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 مهسا نیک نفس /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهسا نیک نفس /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 آرام علایی اردبیلی / دانشگاه فرهنگ و هنر اردبیل
آرام علایی اردبیلی / دانشگاه فرهنگ و هنر اردبیل
 عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عاطفه جنتی پور / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 مریم اقتداری  / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم اقتداری / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 مریم رئیسیان / دانشگاه ایلام
مریم رئیسیان / دانشگاه ایلام
 نرگس قمری / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
نرگس قمری / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی
 هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
هانیه محمدی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز