دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
عکس
رشته عکس / موضوع آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 رتبه اول / میلاد اسلام زاده /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
رتبه اول / میلاد اسلام زاده /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
 رتبه دوم / فرزانه زردکی /دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه دوم / فرزانه زردکی /دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 رتبه سوم / منا محمودی /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه سوم / منا محمودی /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 احسان جلیلی  /دانشگاه علوم پزشکی مراغه
احسان جلیلی /دانشگاه علوم پزشکی مراغه
 آرش غیاثی /دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرش غیاثی /دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 آرش کیانی / دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
آرش کیانی / دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 آرش کیخایی /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آرش کیخایی /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 آناهیتا کریمی /دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
آناهیتا کریمی /دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 جواد احمدی /دانشگاه علوم پزشکی اراک
جواد احمدی /دانشگاه علوم پزشکی اراک
 حامد رزمجو کورعباسلو / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
حامد رزمجو کورعباسلو / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 حسین قائمی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حسین قائمی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 دیبا اسکندری /مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
دیبا اسکندری /مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 رضا صداقت نژاد/دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رضا صداقت نژاد/دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 زهرا گازرانی فراهانی /دانشگاه علوم پزشکی اراک
زهرا گازرانی فراهانی /دانشگاه علوم پزشکی اراک
 سیدمحسن مهری /دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سیدمحسن مهری /دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 غزاله نظری /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
غزاله نظری /دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 فاطمه اکبری /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه اکبری /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 فاطمه پوربصیرت  /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه پوربصیرت /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 قانت دارابی /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
قانت دارابی /دانشگاه علوم پزشکی لارستان
 مهرناز همت /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهرناز همت /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز