دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
خوشنویسی شکسته نستعلیق
رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول / علی امیری نژاد /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رتبه اول / علی امیری نژاد /دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 رتبه دوم / اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رتبه دوم / اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 رتبه سوم / محمد ابراهیمیان / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه سوم / محمد ابراهیمیان / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اکبر خسروی / دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 پرویز صادقی میبدی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرویز صادقی میبدی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 پرویز صادقی میبدی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرویز صادقی میبدی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 عباس ناصر بافقی  /دانشگاه علوم پزشکی اهواز
عباس ناصر بافقی /دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 عباس ناصر بافقی  /دانشگاه علوم پزشکی اهواز
عباس ناصر بافقی /دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 بهروز زینل زاده تبریزی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بهروز زینل زاده تبریزی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 مصطفی تقی یار /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مصطفی تقی یار /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 محمد ابراهیمیان / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمد ابراهیمیان / دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز