دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(1)
(0)
نقاشی و تصویرسازی
رشته نقاشی و تصویرسازی/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول / سمیه حقیقت / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه اول / سمیه حقیقت / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 رتبه دوم /ستاره مختابادی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه دوم /ستاره مختابادی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
 رتبه سوم /آسیه اسفندیاری / دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه سوم /آسیه اسفندیاری / دانشگاه علوم پزشکی تهران
 زهرا بتولی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
زهرا بتولی / دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 سارا بافتی زاده بزنجانی / معاونت آموزشی وزارت بهداشت
سارا بافتی زاده بزنجانی / معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 سولماز استحمامی  / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سولماز استحمامی / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 سهیلا مرتضایی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سهیلا مرتضایی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 مرضیه مایین / جامعه پزشکی / دندانپزشک
مرضیه مایین / جامعه پزشکی / دندانپزشک
 هنگامه حیدریان  /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
هنگامه حیدریان /دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز