دوشنبه هفدهم مهر ۹۶
(0)
(0)
عکس
رشته عکس/ موضوع آزاد ویژه کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور
 رتبه اول /حسین حسن نیا / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
رتبه اول /حسین حسن نیا / دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 رتبه دوم /  مسعود رفیعی /دانشگاه علوم پزشکی همدان
رتبه دوم / مسعود رفیعی /دانشگاه علوم پزشکی همدان
 رتبه سوم / علی جهانیان نجف آبادی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه سوم / علی جهانیان نجف آبادی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 اکبر بدرخانی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر بدرخانی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 امید حسن نیا /دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
امید حسن نیا /دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 شیما حقانی /مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
شیما حقانی /مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 علی قلج خانی /دانشگاه علوم پزشکی جهرم
علی قلج خانی /دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 فهیمه انوری /دانشگاه علوم پزشکی قم
فهیمه انوری /دانشگاه علوم پزشکی قم
 محمد شهابی /دانشگاه علوم پزشکی گلستان
محمد شهابی /دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 نازیلا قمیان / بیمارستان مرکز قلب تهران
نازیلا قمیان / بیمارستان مرکز قلب تهران
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز