داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

مهدی میرباقری معتقد است زمانی برگزاری جشنواره‌ها نتیجه بخش خواهد بود که از برگزیدگان و استعدادهای کشف شده در حوزه‌های عملیاتی استفاده شود.

ادامه...

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» هیات داوران بخش موسیقی را معرفی کرد.

ادامه...

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» هیات داوران بخش تئاتر را معرفی کرد.

ادامه...

مهدی ایوبی معتقد است در ایران هم باید به مانند جوامع پیشرفته از ظرفیت هنر در حوزه بهداشت و سلامت استفاده شود.

ادامه...

مهدی استاداحمد معتقد است زبان هنر نسبت به سایر حوزه‌ها از تاثیر عمیق و بیشتری برخوردار است و هنرمندان بر آگاهی بخشی به جامعه در حوزه سلامت بسیار می‌توانند موثر باشند.

ادامه...