داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

طباطبایی نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جشنواره سیمرغ، گفت: توسعه هنر باید در همه جوانب هنر اعم از سینمایی و نمایشی باشد، چون ایجاد کننده نشاط است. همچنین یکی از روش های توسعه مفاهمیم همچون سلامت و فرهنگ جوامع این است که در قالب هنر بیان شود.

ادامه...

از میان ۴۴۰۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ»، ۳۰۰ اثر در بخش موسیقی ثبت نام کرده اند.

ادامه...

از میان ۴۴۰۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ»، 3300 اثر در بخش فیلم برای شرکت در جشنواره ثبت نام کرده اند.

ادامه...

با مشارکت ۱۳۷۰۰ نفری دانشجویان و هنرمندان در دهمین جشنواره «سیمرغ»، 7400 اثر در بخش ادبی ثبت نام کرده اند.

ادامه...

از میان ۴۴۰۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» و مشارکت ۱۳۷۰۰ نفری شرکت کنندگان، ۱۰۰۰ اثر در بخش تئاتر برای شرکت در جشنواره ثبت نام کرده اند.

ادامه...

با مشارکت ۱۳۷۰۰ نفری دانشجویان و هنرمندان در دهمین جشنواره «سیمرغ»، 32000 اثر در بخش هنرهای تجسمی این دوره از جشنواره ثبت نام کرده اند.

ادامه...