داغ ترین ها:

نقاشی خط

رتبه اول: ياسمن حبيب زاده عمران - دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی

 

رتبه دوم: حسين طالب زاده  - دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

رتبه سوم:زينب اقاجاني - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

ارمغان برات پور مقدم - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

فاطمه قهاری  - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

كوثر ايزد پناه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

موژان  ميرزاپور - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

هادي مصطفايي - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

برچسب ها : []

اخبار برگزیده

پر بازدید ترین