داغ ترین ها:

شکسته نستعلیق

رتبه اول:فرهاد آقایی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

رتبه دوم:هوشمند تاجدینی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

رتبه سوم: محمدرضا فرهادی - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

ابراهیم عابدی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

ابراهیم قوچانی خراسانی  - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

حسن محسن زاده - دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

شکوفه نوروزی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 

صادق مسعودی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

عباس داودی - دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

علیرضا پیشگو  - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

فاطمه زهرا لیانی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

مریم قاسمی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

برچسب ها : []

اخبار برگزیده

پر بازدید ترین