داغ ترین ها:

عکاسی

رتبه اول: حسین  حسن نيا  - دانشگاه علوم پزشکی  بجنورد

رتبه دوم: مسعود رفيعي  - دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

رتبه سوم:علي جهانيان نجف ابادي   - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

اکبر بدرخانی - دانشگاه علوم پزشکی  شهیدبهشتی

 

اميد  حسن نيا  - دانشگاه علوم پزشکی  بجنورد

 

شيما حقاني  - مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 

علي  قلج خاني - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

فهیمه انوری  - دانشگاه علوم پزشکی قم

 

محمد شهابي  - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

نازیلا قمیان - بیمارستان مرکز قلب تهران

 

 

 

برچسب ها : []

اخبار برگزیده

پر بازدید ترین