داغ ترین ها:

شعر طنز

رتبه اول: آرش غیاثی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بی نام

دیروز،

رئیس بیمارستان عوض شد.

امروز،

روپوش ها را از زیر پوشیدند،

تخت ها را بستری کردند،

آمپول ها را سوزن زدند،

و

به حراست هم چند تذکری دادند.

فردا،

من مرخص می شوم

_____________________________________________________________________________________________________________

رتبه دوم: علی جلیلی تفتی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سخت پیدا میشود

سخت در این روزگاران یار پیدا میشود

سخت یار بی قر و اطوار پیدا میشود

 

نیست نایاب این حوالی معنی انسان ولی

گر شود پیدا فقط یک بار پیدا میشود

 

گر ون ارشاد هم این دور و بر پیدا نشد

لااقل این بین، یک سرکار پیدا میشود

 

گر که مردم را ببینی روز و شب ها شاغلی

لا به لای ملت بیکار پیدا میشود

 

چون کنی با خودرو از هر شهر در ایران گذر

یک دوتا هم جاده هموار پیدا میشود

 

تا شویم از هر نظر در کنسر(سرطان) شش پیشرو

توی هر دکان نخ سیگار پیدا میشود

 

گر چه در راه سلامت تا شده کوشیده ایم

باز آخر آدم بیمار پیدا میشود

 

فاق کوتاه است و تنگ و پاچه پهن و ریش ریش

توی ایران این مدل شلوار پیدا میشود

 

ماه ها کل مساجد خالی از جمعیّت است

غلغله در ساعت افطار پیدا میشود

 

پرسشی دارم برو از توبه فرمایان بپرس

از شما یک اهل استغفار پیدا میشود؟

 

شعر، همچون شعر من هر جا اگر گوید کسی

از برایش موش در دیوار پیدا میشود

 

گفته را کوتاه کن فانوس زیرا این زمان

موش های این چنین بسیار پیدا میشود

_____________________________________________________________________________________________________________

رتبه سوم: حجت اله رحیم نیا - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

واردات بی رویه:

دود، تهران را گرفته آسمان وارد کنید
جای ویتامین دی هم استخوان وارد کنید

تا کسی حرفی حدیثی از خط تولید زد
از همان جنسش به زودی ناگهان وارد کنید

تا شنیدید اقتصاد دانشی بنیان گرفت
باد بهر بردن این دودمان وارد کنید

واقعا سبک موذن زاده اصلا خوب نیست
چون ندارد دردسر از چین اذان وارد کنید

تا کمی آزادی فکر و بیان ثابت شود
اندکی از سمت غربیها دهان وارد کنید

هرکجا دیدید کاجی سبز گشته زود از 
مافیای چوب و جنگل، سیمبان وارد کنید

کم به اسم اقتصاد و پول ولخرجی کنید
بهر قدری صرفه جویی، اصفهان وارد کنید

هر زمان تولیدمان خوابید مکر دشمن است
چند میلیون فحش بد بر این و آن وارد کنید

دستهای آن کشاورز شمالی پینه بست
کم برنجِ هندی از مازندران وارد کنید

تا کمی گسترده گردد صنعت گردشگری
از دوبی یا ارمنستان میزبان وارد کنید

هر معمایی به دست نوجوانان حل شده
بهر سرگرمی و شادی چیستان وارد کنید

تا کمی از غربمان سیبِ زمینی خوب شد
بی درنگ از شرقمان هم رایگان وارد کنید

گربه های شهرمان در اوج آزادی ول اند
چند کشتی چند کانتینر عنان وارد کنید

مملکت از دکتر و متخصصان پر گشته است
از اروپا کارگر یا کاردان وارد کنید

هرچه وارد شد در این انبارها اکسیر بود
گاهی از باب تنوع کاهدان وارد کنید

چای مینوشیم از بس در عروسی هایمان
باید از سمت فرانسه استکان وارد کنید

مشکل از خیاط ایرانیست در حفظ حجاب
چادر چینی برای بانوان وارد کنید

ترس من این است جای پسته و بادام هم 
از لب و از چشم های چینیان وارد کنید

من نمیدانم چرا اینقدر ما گل میخوریم
لاجرم باید دوتا دروازه بان وارد کنید

جایگاه ما نباید در جهان باشد چنین
زودتر از آسمان یک نردبان وارد کنید

موش ما را می خورد آنقدر آتش پاره ایم
جای ون، یک پادگان آتشنشان وارد کنید

آه، تنها کودکان مِید اینِ ایران مانده اند
یک هوو ساز از برای کودکان وارد کنید

بوی غم می آید از این فصل، از پاییز زرد
ما به غم داریم عادت پس خزان وارد کنید

_____________________________________________________________________________________________________________

اریوبرزن مومن - دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

(بِیتَره که هیچٌی نُگُم)

 

یِکدِفگی به خود مُگُم, دِلُمِه به دریا بِزِنُم

 

حرفِ دِلُمره به یارو, رکُ و بی پروا بِزِنُم

 

با غم گردون مِشه ساخ, اما اگه کنار او

 

چارزانو وار بِنشینُمُ, حرفامه سروا بِزِنُم

 

بسکه غم و خون جگر, خوردُم و نِقٌی نِزدُم

 

دیوِنه وار خودمه مُگُم, به کوه و صحرا بِزِنُم

 

هر چی مو هیچی نِمُگُم, ایی یره بدتر مُکُُنه

 

ایی آخه کاری مُکُنه, آستینه بالا بِزِنُم

 

ســوزِ شِــمالِ یادِ او لایِ درِ اتاق مُــــــو

 

مونده هَمی که حرفامه به ایی درِ وا بزنم!

 

حرفِ حسابِ عاشقی خودُم نِفهمیدُم چی شد

 

چی شد که واز دلم مِگه یواشکی جا بِزنُم

 

از ایی همه بگو مگو جزغاله رو اَلُوْ شدم

 

الانه وقتشه دگه، حرفامه یکجا بزنم

 

بِیتَره که هیچٌی نُگُم, دل مِدِنه با خودِ او

 

مو بِرِ ِچی هَی اََلِکی, حرفایِ بی جا بِزِنُم

 

یک دلی داشتُم که اویَم دیوِنه در رِفته ز کار

 

وای به مو از فردا اگه حرف از ایی دنیا بِزِنُم

_____________________________________________________________________________________________________________

رحیمه مهربان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کالای ایرانی

خوش قد و بالا! بیا و خوش بپوش

هی نخر از ترک، شلوار و روپوش

میکشد ارث پدرجدش به روش

خب بخر از سید ارزان فروش!

البسه با دوخت تهرانی بخر

 

رفته بالا مصرف قند و شکر

مشکل قلبی شده شایع، پسر!

درد دندان از تو در آرد پدر

قند را اصلا نخور ، اصلا نخر

چای سر سبز گلستانی بخر

 

گوش گیر این نکته را از ما و من

هی بخر کالای مرغوب وطن

هی فقط از عشق جانان دم نزن،

پیشکش کن هدیه هایت را به زن!

یک ست چاقوی زنجانی بخر

 

آخرش وقتی سیا کردی سجل،

بس که بالا رفته حق آب و گل،

کن اجاره خانه ای، با خون دل!

هی بخر نعنا و سیر و پودر هل

در کنارش فرش کرمانی بخر

 

کرده ای ماه عسل، قصد سفر

داری از اوضاع پاسپورتت خبر؟

بی خیال غصه و خون جگر

داشتی قصد زیارت هم اگر،

زعفران های خراسانی بخر

 

هم هوایی هم زمینی می زنند

آنچنان و این چنینی می زنند

مارک ها را زیرزمینی می زنند

بند روی جنس چینی می زنند...

خب تو که اینقدر می دانی، بخر!

 

قصدشان "ما را فقط آزردن" است

کارشان، از آن طرف آوُردن است

از قضا زیره به کرمان بردن است

"حق تولیدات ما" را خوردن است

تو خودت  "made in... iran"ی بخر!

_____________________________________________________________________________________________________________

رحیمه مهربان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیش

تا پس نیفتد ، فکر 《دست پیش》 دارد

هرکس که در دستش نجومی فیش دارد

 

تهران رکود محض دارد لاجرم او

پاساژهای گنده ای در کیش دارد

 

هر برج بالا میرود قسط و اجاره

او چند برج و خانه در تجریش دارد؟

 

هر هفته قوت غالب ما، ماهی تن!

پیشی توی خانه ی او fish دارد

 

همسایه با کوخ است کاخ خوش نشینان

چیذر و فرمانیه هم درویش دارد!

 

فیش حقوقی را خودم دیدم به چشمم

از ما فقط شش صفر گویا بیش دارد

 

بالاتر از بند "پ "را دارد مگر او؟

در هر اداره چند قوم و خویش دارد؟!

 

پرونده هارو شد ولی دارم تعجب

قلب سیاسیون چرا تشویش دارد؟!

_____________________________________________________________________________________________________________

روح الله سرطاوی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

جراید

در جراید خوانده ایم اوضاع بهتر می شود

گوش شیطان از هراس این خبر کر می شود

ما نمیدانیم وضع خوب یعنی چه ولی

مطمئنا وضعمان یک جور دیگر میشود

هیچ کس مجبور دیگر نیست یعنی در وطن

ملتی بین بد و بدتر مخیر میشود

هر که از اموال بیت المال چاق و چله شد

با رژیم خوب و چای سبز لاغر می شود

بچه ی فامیلمان خوشحال و خندان تر زقبل

دختر همسایه مان دارای شوهر میشود

هر که دمخور بوده با تیمور و چنگیز و کریم

همنشین لیلی و پروین و ساغر میشود

"خاوری" می آوردآن پول های برده را

قاطی یارانه های ماه آذر میشود

گوجه ارزان میشود در کوچه های کل شهر

زندگی یک مرتبه قند مکرر می شود

میشود دنیا سراسر غرق تغییری عجیب

شیخ بحرین فی المثل در عرض کمتر میشود

بس که دنیا می شود خرم به قوم مسلمین

غرق سوزش....(نقطه چین) قوم کافر میشود

کل این اخبار را من در جراید خوانده ام

روی کاغذ هر چه میخواهی میسر میشود

_____________________________________________________________________________________________________________

سحر سادات احمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفا

در خانه ی ما رونق اگر نیست صفا هست

در مال شما رونق اگر نیست چه ها هست؟

در کشور ما رونق اگر نیست غمی نیست

بسیار صفا هست، کمی نیز جفا هست

در کشور ما رونق اگر نیست چرا نیست؟

آن سوی جهان رونق اگر هست چرا هست؟

آن سوی جهان رونق اگر هست صفا نیست

این سمت جهان هست! نپرسید کجا هست

دلواپس از آنم که بپرسید صفا چیست

من نیز نفهمیدم و گفتم به شما هست

***

همسایه ی بالایی ما یک زن تنهاست

همسایه ی خوبیست ولی اهل ریا هست

یک مرتبه دیدم که قضا گشت نمازش

او اهل قضا نیست ولی اهل غذا هست

یک مرتبه گفتم که چرا اهل صفا نیست؟

او گفت صفا چیست زمانی که دعا هست

***

رونق و صفا نیست هوا هست به جایش

هر چند که آلوده! مهم نیست! هوا هست

هر چند که آلوده و در مرز خطرناک

دلگیر نباشید که امّید شفا هست

این خانه بهشت است، نگو نیست که در آن

هرچند وفا مرده ولی لفظ وفا هست

در خانه ی ما آب و غذا هست فراوان

آن نیز اگر نیست مهم نیست خدا هست

رونق نگرفتیم و در این کلبه صفا نیست

آخر چه شد این قصه؟ صفا نیست و یا...

_____________________________________________________________________________________________________________

محمد جواد مهدی زاده پاریزی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهر وطن

کس نیست که در حسرت یارانه ما نیست / در کشور ما رونق اگر هست!!صفا نیست

از حال چه گویم همه چی روی روالست / «جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟»

با وضع قمر عقرب موجود به هر راه / در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

در شیوه اسلامی و قانونی هر بانک / هرگز عملا هیچ نشانی ز ربا نیست

از فرط خلوص است؟ ندانم ز چه آخر / در مسجد و محراب فقط یاد خدا نیست

ای دلبر من از دم ایجاد تلگرام / پیغام رساننده تو باد صبا نیست

ای ناز ترین زندگی مختصر ما  / گو چیست اگر مستند راز بقا نیست

با محتسبم عیب مگویید که او نیز / فکرش دمی از قسط و نه از وام جدا نیست

در مصرف سیگار که هیچ از رژ و ریمل / این ملت ما حائز عنوان جهانیست

با بودن گشتی که بود مایه ارشاد / دیگر کسی افتاده آن زلف دوتا نیست

ما جز فر این ملک به والله نخواهیم / جز مهر وطن مهر کسی در دل ما نیست

دانم که پس از خواندن این شعر به طعنه / گویند که این شاعر بیچاره روانیست

_____________________________________________________________________________________________________________

وحید مرادی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

                                                  "فیش های حقوقی"

 

                      پیاده آمده بود و سواره خواهد رفت

                                                                 به لطف مَرکبِ مفتِ اداره خواهد رفت

                     اگرچه صبح ز لطف عبادتش جا ماند

                                                                 غروب مثل قناری مناره خواهد رفت

                     به سجده ای که در آن فیشِ پول می پاشند

                                                                 اگرچه سهو و چه عمد او دوباره خواهد رفت!!

                     چه سفره های قشنگی به کشورم باز است !

                                                                  کبابِ برّه در آن یک اشاره خواهد رفت

                     ز بانیانِ عزیزی که جمله سیرانند

                                                                   به خانه های یتیمان عصاره خواهد رفت!

                    خوشا به حال شهیدی که یک نفس جان داد

                                                                  ازاین وطن چه شهیدان هماره خواهد رفت

                    دراین "بگم بگم" و سهمِ بعضی از افراد

                                                                  برس به داد وطن که اجاره خواهد رفت

                    و من به یادِ "خِسِ"سینه های جانبازی

                                                                   که مثل شمعِ زمان پاره پاره خواهد رفت

                    و آن دمی که سخن روی سهم کنکور است

                                                                    نفس درونِ قفس در شماره خواهد رفت ...

 

برچسب ها : []

اخبار برگزیده

پر بازدید ترین