داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

news photo

یک کارگردان و پژوهشگر تئاتر: تئاتر درمانی هنوز در ایران به طور آکادمیک دنبال نمی شود

علی ظفر قهرمانی نژاد کارگردان و پژوهشگر تئاتر کاربردی با اشاره به تاثیر جشنواره بین المللی سیمرغ در جلب توجه مخاطبان به جنبه های درمانی هنر، گفت: تئاتر درمانی هنوز در ایران به طور آکادمیک دنبال نمی شود و به عنوان فعالیتی خود جوش از سوی سازمان های مردم نهاد مورد توجه نیست.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سیمرغ، علی ظفر قهرمانی نژاد کارگردان و پژوشگر تئاتر کاربردی با بیان این که جای خالی تئاتر کاربردی در ایران احساس می شود، اظهار کرد: تکنیک های متنوعی در تئاتر درمانی وجود دارد و در کشورهای پیشرفته این گونه از تئاتر، به صورت یک رشته جدی دنبال می شود زیرا گسترش و پرداختن به چنین هنری تبدیل به یک سرمایه و موجب توسعه نیروهای انسانی در جوامع می شود.
وی ادامه داد: هدف و گرایش اصلی تئاتر کاربردی ترمیم نحوه ارتباط صحیح انسان ها با یکدیگر است و در این زمینه نقش درمانگری دارد. اگر رابطه انسان ها به شکل دو سویه اصلاح شود، جامعه سالم تری خواهیم داشت.
قهرمانی نژاد تصریح کرد: تئاتر درمانی هنوز در ایران به طور آکادمیک دنبال نمی شود و به عنوان فعالیتی خود جوش از سوی سازمان های مردم نهاد مورد توجه نیست. اغلب کسانی هم که در این زمینه کار می کنند، دغدغه های فردی دارند در حالی که تئاتر مورد توجه عامه مردم، بیشتر در سبک و سیاق تئاترهای کاربردی است.
این پژوهشگر همچنین خاطر نشان کرد: جشنواره هایی مانند جشنواره بین المللی سیمرغ که از سوی وزارت بهداشت و با حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود، می توانند در آموزش تسهیل گران تئاتر بسیار موثر باشند و در نهایت بر وجه درمانی هنر تاکید کنند.

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۷
۰۴:۳۵ - ۹۹/۱۲/۰۸