داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

news photo

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: جشنواره فرهنگی یکی از بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد دانشجویان است

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

جشنواره فرهنگی یکی از بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد دانشجویان است

دکتر شهرام خادم‌وطن مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، گفت: هدف از برگزاری جشنواره بین‌المللی سیمرغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه برای دانشجویان گروه های علوم پزشکی، تک بعدی تربیت نشدن دانشجویان است. دانشگاه، محیطی صرفا برای تحصیل و کسب مهارت نبوده، بلکه این محیط باید منجر به شکل‌گیری تمام وجوه شخصیتی دانشجویان در زمان دانشجویی شود.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سیمرغ، دکتر شهرام خادم‌وطن مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشگی ارومیه، برگزاری جشنواره های فرهنگی به خصوص جشنواره بین المللی سیمرغ را اقدامی موثر در جهت شکل گیری شخصیت و کشف استعدادهای انسان ها دانست.

دکتر خادم وطن گفت: هدف از برگزاری جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه برای دانشجویان گروه های علوم پزشکی، تک بعدی تربیت نشدن دانشجویان است. دانشگاه، محیطی صرفا برای تحصیل و کسب مهارت نبوده، بلکه این محیط باید منجر به شکل‌گیری تمام وجوه شخصیتی دانشجویان در زمان دانشجویی شود.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره های فرهنگی در سلامت روح و روان دانشجویان شرکت کننده، موثر است. البته خود دانشجویان، منبع اصلی این اثرگذاری هستند و می‌توانند همین اثر را در منزل و میان اقوام و در محیط کار، بر دیگران داشته باشند و جشنواره فرهنگی یکی از بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد دانشجویان است.

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ و تقدیر از دکتر آقاپور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به خاطر حمایت از این جشنواره، اساتید، کارکنان و تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را به شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر، ۱۳۹۹
۰۷:۱۳ - ۹۹/۰۸/۰۶