داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

داور بخش نهایی تحقیق و پژوهش هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: پایه هر توسعه‌ای در جهان از حوزه های اقتصادی و سیاسی تا سلامت در فرهنگ و هنر است.

ادامه...

یکی از برندگان بخش عکاسی در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: اگر ما به عنوان کادر درمانی بخواهیم فرهنگ سالم زیستن را بین مردم ارتقا دهیم چاره‌ای جز آشنایی با فرهنگ و ادبیات و هنر نداریم. چراکه هنر زبانی همگانی است.

ادامه...

دبیر بخش هنرهای تجسمی جشنواره فرهنگی معتقد است جامعه پزشکی از طرق هنر، به آرامش روحی می‌رسد.

ادامه...

داور بخش نهایی انیمیشن هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت معتقد است شور و نشاطی ویژه و استثنایی در این رویداد دیده است.

ادامه...

یکی از داوران بخش مواد تبلیغی تاکید کرد کیفیت آثار و شور و شوق شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی او را غافلگیر کرده است.

ادامه...

مسئول دبیرخانه هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت معتقد است قطار جشنواره، با امید و انگیزه به پیش می‌رود.

ادامه...