داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

دکتر صومی گفت:حضور در جشنواره سیمرغ به معنای نقش آفرینی در جهت ارتقا سواد سلامت جامعه است و این جشنواره فرهنگی و هنری فرصتی برای ساختن وساخته شدن در حیطه مسئولیت پذیری اجتماعی است.

ادامه...

دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار ارزنده در طی سالیان اخیر در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تبع آن در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری سیمرغ است که نشان دهنده اهمیت به جایگاه والای هنر در حوزه سلامت است،

ادامه...