داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» هیات داوران بخش موسیقی را معرفی کرد.

ادامه...

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» هیات داوران بخش تئاتر را معرفی کرد.

ادامه...

مهدی ایوبی معتقد است در ایران هم باید به مانند جوامع پیشرفته از ظرفیت هنر در حوزه بهداشت و سلامت استفاده شود.

ادامه...

مهدی استاداحمد معتقد است زبان هنر نسبت به سایر حوزه‌ها از تاثیر عمیق و بیشتری برخوردار است و هنرمندان بر آگاهی بخشی به جامعه در حوزه سلامت بسیار می‌توانند موثر باشند.

ادامه...

مجری برنامه‌های تلویزیونی ویژگی مهم جشنواره سیمرغ را کیفیت برگزاری آن دانست و تاکید کرد لزوم برگزاری جشنواره‌های موضوعی کمیت نیست و کیفیت اولویت دارد.

ادامه...