داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» اعضای هیات انتخاب بخش موسیقی را معرفی کرد.

ادامه...

هیات داوران بخش تئاتر دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ، اسامی برگزیدگان این بخش را از میان 1000 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند.

ادامه...

دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» هیات داوران بخش تئاتر را معرفی کرد.

ادامه...

هیات داوران بخش فیلم دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ، اسامی برگزیدگان این بخش را از میان 3300 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند.

ادامه...

هیات داوران بخش فیلم دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» از سوی دبیرخانه معرفی شدند.

ادامه...

هیات داوران بخش ادبی دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ، اسامی برگزیدگان این بخش را از میان 7400 هزار اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره اعلام کرد.

ادامه...