داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

یکی از برندگان بخش عکاسی در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: اگر ما به عنوان کادر درمانی بخواهیم فرهنگ سالم زیستن را بین مردم ارتقا دهیم چاره‌ای جز آشنایی با فرهنگ و ادبیات و هنر نداریم. چراکه هنر زبانی همگانی است.

ادامه...

داور بخش نهایی تحقیق و پژوهش هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: پایه هر توسعه‌ای در جهان از حوزه های اقتصادی و سیاسی تا سلامت در فرهنگ و هنر است.

ادامه...

یکی از داوران بخش شعر طنز هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: برخی از آثار دانشجویان و کارکنان با آثار کسانی که در حوزه های شعر طنز دست به خلق اثر و آفرینش هنری می زنند برابری می‌کرد.

ادامه...

جنگ، تبعات و حاشیه‌های آن یکی از موضوع‌های مشترک در تعدادی از نمایش‌های جشنواره فرهنگی بود.

ادامه...

سومین شب از مجموعه اختتامیه های جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، حال و هوایی ویژه داشت.

ادامه...

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی تاکید کرد این روزها گرایش‌های فکری مختلف در دانشگاه‌ها حضور دارند.

ادامه...