داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

داور بخش نهایی تحقیق و پژوهش هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: پایه هر توسعه‌ای در جهان از حوزه های اقتصادی و سیاسی تا سلامت در فرهنگ و هنر است.

ادامه...

یکی از داوران بخش شعر طنز هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: برخی از آثار دانشجویان و کارکنان با آثار کسانی که در حوزه های شعر طنز دست به خلق اثر و آفرینش هنری می زنند برابری می‌کرد.

ادامه...

جنگ، تبعات و حاشیه‌های آن یکی از موضوع‌های مشترک در تعدادی از نمایش‌های جشنواره فرهنگی بود.

ادامه...

سومین شب از مجموعه اختتامیه های جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، حال و هوایی ویژه داشت.

ادامه...

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی تاکید کرد این روزها گرایش‌های فکری مختلف در دانشگاه‌ها حضور دارند.

ادامه...

یکی از داوران بخش ترانه جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت معتقد است: قرار گرفتن دانش و هنر در کنار همدیگر می‌تواند در طول زمان نتایج بسیار خوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.

ادامه...