داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

نمایشگاهی از آثار چهل عکاس انجمن عکاسی میراث فرهنگی، در پردیس تئاتر تهران افتتاح شد.

ادامه...

فضای نمایشگاهی پردیس تئاتر تهران مملو از تجربه‌های تازه و جذاب دانشجویان پزشکی است.

ادامه...

کارگردان نمایش قرض الپسنده معتقد است هنر فاصله مردم و جامعه پزشکی را کم میکند.

ادامه...

بازیگر سریال پس از باران ، حال و هوای صمیمی و پرشور جشنواره فرهنگی را امتیاز آن میداند

ادامه...

کارگردان نمایش‌نامه خوانی «پزشک نازنین»، گفت: بهتر بود کسب رتبه در جشنواره‌های فرهنگی هم امتیازاتی را برای ادامه تحصیل دانشجویان رشته‌های غیرمتبط داشته باشد.

ادامه...

داور بخش استندآپ کمدی جشنواره فرهنگی با تقدیر از برگزارکنندگان این جشنواره، ترغیب دانشجویان پزشکی به فعالیت‌های هنری را حرکتی مفید، قابل ستایش و به نفع جامعه دانست.

ادامه...