داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

عبدالحمید ضیایی شاعر و استاد دانشگاه معتقد است جشنواره فرهنگی در بخش ادبی پیشرفت کرده است

ادامه...

کارگردان نمایش «عاشقانه های دو بازمانده از یک جنایت جنگی» می‌خواد پزشکی و تئاتر را در کنار هم ادامه دهد.

ادامه...

هر جشنواره، ویترینی است که در آن می توان بضاعت ها و امتیازهای آن دوره را دید. از این منظر جشنواره فرهنگی، در بخش‌های مختلف نقاط قوت فراوان داشته است.

ادامه...

مترجم، نویسنده، ویراستار و منتقد ادبیات کودک و نوجوان گفت: من به دلیل ابتلا به سرطان با بسیاری از پزشکان دلسوز مواجه شدم و جانم را مدیون پزشکان هستم.

ادامه...

بهرام شاه‌محمدلو می‌گوید: جشنواره فرهنگی کمک می‌کند نقاط خاکستری رابطه پزشکان با مردم و مردم با پزشکان روشن‌تر شود.

ادامه...

یکی از شرکت کنندگان در جشنواره فرهنگی معتقد است جشنواره او را به سمت هنر برگردانده است.

ادامه...