داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

دکتر فراهانی از برگزاری اختتامیه جشنواره هشتم، به صورت یک هفته ی فرهنگی، خبر داد و اظهار داشت : مسلما بدون اغراق باید گفت که در جشنواره هشتم شاهد یک انقلاب عظیم خواهیم بود.

ادامه...

دکتر حسام الدین علامه، مدیر کل فرهنگی وزرات بهداشت در آغاز نشست مسئولین دبیرخانه های دانشگاهی جشنواره فرهنگی و سفیران دانشجویی از اهداف اصلی برگزاری جشنواره فرهنگی را ایجاد شور و نشاط در بین دانشگاهیان دانست

ادامه...

فرخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در سه بخش منتشر شد

ادامه...