داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بر اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ بین دانشجویان و کارکنان علاقمند تاکید کرد.

ادامه...

دبیرخانه دائم جشنواره بین المللی سیمرغ در اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به اعمال تغییرات مورد نیاز جهت به روزرسانی سامانه جشنواره یازدهم، تا ۱۵ مهرماه ثبت نام و ثبت اثر در سامانه ممکن نبوده و پس از اعمال تغییرات مذکور، فرایند ثبت نام و ثبت اثر آغاز خواهد شد.

ادامه...

در حکمی از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حسن زائری‌لطف به عنوان "دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ وزارت بهداشت" منصوب شد.

ادامه...

رتبه اول رشته نگارگری دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ گفت: این جشنواره به اهمیت رعایت برخی مسائل بهداشتی و پزشکی تاکید می کند و کیفیت آثار آن درخور است.

ادامه...