داغ ترین ها:

اخبار و رویداد ها

news photo

شیوه نامه اجرایی پنجمین دوره مسابقات مشاعره‌ سلامت اعلام شد

شیوه نامه اجرایی مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات مشاعره سلامت از سوی دبیرخانه جشنواره بین المللی «سیمرغ» اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی دهمین جشنواره سیمرغ؛ پنجمین دوره مسابقات مشاعره سلامت با حضور 39 دانشگاه علوم پزشکی همزمان با جشنواره سیمرغ، برگزار خواهد شد.

 

آیتم های اجرایی مسابقه مشاعره مرحله دانشگاهی شامل مشاعره مشروط، مشاعره شتاب، مشاعره زنگی، واژه حذفی، مزایده واژه، مشاعره واژه نما، حفظ شعر و بخش ویژه است.

 

متن کامل آیین نامه‌‌ی برگزاری مشاعره‌ سلامت به شرح ذیل است:

 

آیتم های مسابقه

• آیتم‌های‌ تیمی (در هر بار اجرای این آیتم هر سه نفر از هر تیم شرکت خواهند داشت)

  * مشاعره مشروط (5 ثانیه) :

واژگان در سه سبد ساده، سخت و سلامت توسط داوران گزینش شده است که برای هر تیم دو واژه از سبد ساده، یک واژه از سبد سخت و یک واژه‌ی سلامت به صورت اتّفاقی انتخاب خواهد شد. شرکت‌کنندگان ملزم به خواندن بیتی هستند که شامل آن واژه باشد. امتیاز هر واژه ساده 10، هر واژه سخت 15 و واژه سلامت 10 خواهد بود. )مشتقّات و هم‌خانواده‌های واژگان مورد قبول نیست امّا به کار بردن همان واژه به همراه پسوندهایی که ساختار کلمه را تغییر نداده باشد بلااشکال است).

 

 *واژه حذفی (4 ثانیه):

واژه‌ای توسط داوران اعلام می‌شود. همه‌ی شرکت‌کنندگان موظّف هستند که به ترتیب بیتی را بخوانند که شامل آن کلمه باشد. هر واژه آن‌قدر تکرار می‌شود تا تیم‌ها بر اساس ترتیب حذف شدنشان 15 امتیاز، 10 امتیاز و صفر امتیاز دریافت کنند. این آیتم سه بار انجام می‌شود که در هر بار، مسابقه از یک تیم آغاز خواهد شد.

• آیتم‌های انفرادی(در هر بار اجرای آن تنها یک نفر از هر تیم شرکت خواهد داشت)

* مشاعره ی شتاب (3 ثانیه) :

از لحاظ فرم اجرا مانند همان مشاعره‌ی ساده اجرا می‌شود با این تفاوت که در فرصت زمانی محدودتر انجام شده و هرگونه تاخیر یا اشتباه در خوانش شعر موجب حذف شرکت‌کننده خواهد شد. در هر بار اجرای این آیتم نفر اوّل 15 امتیاز، نفر دوم 10 امتیاز و نفر سوم صفر امتیاز دریافت می‌کند.(در مرحله فینال، امتیازبندی به ترتیب حذف 0، 5، 10، 15، 20 و 25 خواهد بود)

* مشروط زنگی:

همانند مشاعره‌ی مشروط برگزار می‌شود تنها با این تفاوت که شرکت‌کننده‌ای می‌تواند بیت‌هایش را بخواند که پیش از دیگران زنگ را به صدا درآورده باشد. در هر بار اجرای این آیتم سه واژه اعلام می‌شود که پاسخ صحیح به هر کلمه 5 امتیاز خواهد داشت. در صورتی که پس از به صدا درآوردن زنگ، بیت صحیح خوانده نشود 5 امتیاز منفی از گروه کسر می‌شود.(در مرحله فینال سه واژه اعلام خواهد شد که امتیاز هر بیت صحیح خوانده شده 20 خواهد بود و در غیر اینصورت 10 امتیاز منفی از تیم کسر می‌شود)

 *مزایده ی واژه:

این آیتم فقط یک بار انجام می‌شود که در طی آن سه واژه به مزایده گذاشته خواهد شد. پس از اعلام واژه، شرکت‌کنندگان پانزده ثانیه فرصت دارند تا تعداد ابیاتی از آن کلمه را که به یاد دارند تخمین بزنند و سپس با به صدا درآوردن زنگ، آن عدد را اعلام نمایند. پس از آن، تنها یک بار دیگر به شرکت‌کنندگان فرصت داده م‌ شود تا درصورتی که بیشتر از آن عدد اعلام شده می‌توانند شعر بخوانند با زدن زنگ آن را اعلام کنند. در نهایت کسی که بیشترین ادّعا را انجام داده است ابیات خود را می‌خواند. اگر تعداد بیت ادّعا شده را صحیح بخواند 15 امتیاز خواهد گرفت. در غیراینصورت صفر امتیاز می‌گیرد و هر یک از دو تیم دیگر 5 امتیاز دریافت خواهند کرد.

* مشاعره واژه نما (3 ثانیه):

با خواندن یک بیت از جانب داور یا مجری، مسابقه آغاز می‌شود و به فُرم مشاعره‌ی شتاب ادامه پیدا می‌کند تنها با این تفاوت که هر فرد بیتی را برای خواندن انتخاب می‌کند که یک واژه از بیت خوانده شده‌ی نفر قبلی در خود داشته باشد(هر فرد ابتدا واژه‌ی انتخابی‌اش را اعلام کرده و سپس بیت را می‌خواند). مسابقه به صورت حذفی آن قدر ادامه می یابد تا رده‌بندی افراد در این بخش مشخّص شود. در هر بار اجرای این آیتم نفر اوّل 15 امتیاز، نفر دوم 10 امتیاز و نفر سوم صفر امتیاز خواهند گرفت.(در مرحله فینال، امتیازبندی به ترتیب حذف 0، 5، 10، 15، 20 و 25 خواهد بود)

 

 * حفظ شعر:

برای هرگروه به صورت قرعه یک شعر از روی نمایشگر انتخاب می‌شود که شرکت‌کننده می‌بایست در مدّت زمان 90 ثانیه آن را حفظ کند. به تعداد بیت صحیح خوانده شده امتیاز تعلق خواهد گرفت. سقف امتیاز این آیتم 25 می‌باشد.

 *بخش ویژه:

این آیتم مختص فینال است و از سه بخش تشکیل شده:

الف- شش بیت شعر به ترتیب بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. هر بار تیمی که زودتر زنگ را به صدا درآورد نام شاعرِ آن بیت را حدس می‌زند. درصورتی که پاسخ صحیح باشد 10 امتیاز به آن تیم تعلّق می‌گیرد. در غیر اینصورت و درصورتی که تیم دوم پاسخ صحیح را بداند 5 امتیاز دریافت می‌کند.

ب- شش شاعر به ترتیب بر روی نمایشگر معرّفی می‌شوند. هر بار تیمی که زودتر زنگ را به صدا درآورد حدّاقل پنج بیت از یک شعرِ شاعر را از حفظ می‌خواند. اگر پاسخ صحیح باشد 10 امتیاز به آن تیم تعلّق می‌گیرد. در غیر اینصورت و در صورتی که تیم دوم یک شعر صحیح دیگر از آن شاعر را بخواند 5 امتیاز دریافت می‌کند.

ج- شش بیت به تفکیک مصراع‌های اوّل و دوم و به صورت پراکنده بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. هر دو تیم فرصت دارند در مدّت زمان 60 ثانیه شش بیت صحیح را از میان دوازده مصراع، بر روی کاغذ مشخص کنند. هر بیت صحیح 5 امتیاز خواهد داشت.

قوانین

1. در هیچ یک از آیتم‌های مشاعره، خواندن شعر سپید، شعر نو یا نیمایی و ترانه قابل قبول نیست.

2. استفاده از حروف هم‌آوا به جای یکدیگر بلااشکال است.

3. شرکت‌کنندگان باید در مورد وضوح خوانش و ادای مشخّص و واضح کلمات و حروف، خصوصا حرف پایانی بیت توجیه شده باشند. در صورت تکرار این عمل، فرد خاطی با نظر داوران امتیاز منفی خواهد گرفت.

4. در آیتم مشاعره‌ی شتاب در صورتی که فرد اشتباه خود را سریعا و بدون وقفه تصحیح نماید با نظر مثبت داوران، این اشتباه موجب حذف فرد از دور مسابقه نخواهد شد.

5. در آیتم مشاعره‌ی واژه‌نما انتخاب حرف(مثل حروف اضافه یا ربط یا اشاره) و فعل جهت خواندن بیت مجاز نمی‌باشد.

6. گروه بندی مسابقات مشاعره بر اساس راه‌یابی تیم ها در دوره چهارم مشاعره سلامت انجام خواهد شد.

 

جشنواره بین المللی «سیمرغ» با شعار «سالم زیستن، هنر است» در پنج بخش تئاتر،‌ فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، 25 تا 29 آبان ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

 

تاریخ انتشار: ۰۲ آبان، ۱۳۹۸
۲۳:۲۶ - ۹۹/۰۳/۱۱